صفحه اصلی اخبار اخبار عمومی - خانواده وام 20 ميليون توماني خريد مسکن با شرايط جديد سپرده گذاري ابلاغ شد


وام 20 ميليون توماني خريد مسکن با شرايط جديد سپرده گذاري ابلاغ شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
خراسان : مديرعامل بانک مسکن از ابلاغ آئين نامه وام 20 ميليون توماني خريد مسکن توسط بانک مرکزي به اين بانک خبرداد و گفت: مشتريان با سپرده گذاري 10 ميليون توماني براي 6 ماه مي‌توانند وام مذکور را دريافت کنند. قدرت ا... شريفي در گفت وگو با مهر از ابلاغ آئين نامه وام 20 ميليون توماني خريد مسکن توسط بانک مرکزي به بانک مسکن خبرداد و گفت: سپرده گذاران مي توانند با سپرده گذاري 10 ميليون تومان براي مدت 6 ماه وام 20 ميليون توماني خريد مسکن دريافت کنند.مديرعامل بانک مسکن افزود: متقاضيان وام خريد مسکن که پيش از اين 9 ميليون تومان سپرده در بانک مي گذاشتند تا 18 ميليون وام بگيرند از اين پس بايد 10 ميليون تومان سپرده بگذارند تا 20 ميليون وام بگيرند.پيش از اين بارها ابلاغ افزايش وام خريد مسکن با وجود اعلام قبلي به تعويق افتاده بود.سقف تسهيلات خريد مسکن در حالي دو ميليون تومان افزايش يافته است که از مدتي پيش اوراق حق تقدم بانک مسکن تا سقف 20ميليون تومان براي خريد مسکن پرداخت مي‌شد.